بیمه باربری وارداتی

بیمه باربری وارداتی در اندیشه

بیمه باربری وارداتی یکی از انواع بیمه های حمل و نقل است که در این مقاله می خواهیم به صورت مفصل تر بیمه باربری وارداتی را خدمت شما عزیزان توضیح دهیم.

بیمه باربری وارداتی در اندیشه

بیمه‌های حمل و نقل وارداتی بیمه‌هایی‌اند که مبدا کشور خارجی و مقصد ایران است. بیمه‌های حمل و نقل وارداتی، صادراتی و ترانزیت بر اساس مبدا و مقصد آن‌ها دسته‌بندی می‌شوند و همه واردکنندگان کالا به این بیمه‌نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش این بیمه‌نامه

خطرات بیمه‌نامه‌های وارداتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. بیمه‌نامه وارداتی با خطرات معمولی که شامل حادثه‌ای که برای وسیله نقلیه روی می‌دهد و نیز آتش‌سوزی روی وسیله نقلیه می‌شود.
2. بیمه‌نامه وارداتی با خطرات اضافی که شامل خسارتی است که به این روش‌ها وارد می‌شود: در هنگام تخلیه و بارگیری، سرقت کلی محموله، پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه و برخورد شیء خارجی با مورد‌بیمه. در این نوع بیمه‌نامه‌ها، خطرات اضافی با محاسبه اضافه نرخ و فرانشیز ارائه می‌شود.

انواع کلوزهای باربری

کلوز A : این نوع بیمه همه خطرهایی را که باعث از بین رفتن یا آسیب دیدن کالای مورد‌بیمه می‌شود، به جز موارد استثنا شده در بندهای 4، 5، 6، 7، پوشش می‌دهد. (در این متن و در هیچ کجا بند‌های 4 و 5 و 6و 7 ذکر نشده است)

کلوزB : خطرهایی که در پوشش قرار می‌گیرند:

 • آتش‌سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن و زمین‌گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله دیگر، به هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • زلزله و آتشفشان و صاعقه
 • ورود آب دریا، دریاچه به کشتی و یا کانتینر
 • به دریا انداختن کالا برای سبک سازی کشتی، یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

کلوز C: خطرهایی که در پوشش قرار می‌گیرند:

 • آتش‌سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن، زمین‌گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • به دریا انداختن کالا به منظور سبک‌سازی کشتی

توتال لاس: (خسارت کلی)

 • از بین رفتن کل کالا در یک مرحله، در نتیجه آتش‌سوزی و غرق شدن کشتی

استثنائات به صورت خلاصه:

 • سوء‌عمل ارادی بیمه‌گذار
 • کسری عادی وزن و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد‌بیمه
 • ضعف بسته‌بندی
 • جنگ، بلوا، شورش
 • ناتوانی در دریانوردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.