بيمه حوادث انفرادی

بيمه حوادث انفرادی

بيمه حوادث انفرادی یکی از انواع بیمه بیمه های اشخاص است که توسط بیمه دی ارائه می شود و در این مقاله مفصل به بيمه حوادث انفرادی می پردازیم.

امروزه به برکت پیشرفت دانش و فن‌آوری و استفاده از وسایل و تجهیزات پیشرفته ایمنی کار، از بروز برخی حوادث ناگوار پیشگیری می‌شود، اما به موازات آن سلامتی و حیات انسان‌ها بیش از پیش در معرض خطرات و حوادث اجتناب ناپذیر قرار می‌گیرد و چه بسا که شدت این حوادث به گونه‌ای باشد که شخص و خانواده وی به تنهایی قادر به جبران صدمات ناشی از آن حادثه نباشد. شرکت بیمه دی با ارائه انواع بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی شامل، حوادث انفرادی (فرمی)، حوادث دفترچه‌ای و حوادث خانواده، می‌تواند جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از وقوع حوادث احتمالی را تامین نماید و در زمان نیاز در کنار شما و خانواده عزیزتان باشد.

شرایط و تعهدات بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی

بیمه‌نامه حوادث انفرادی بیمه‌شده را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی، در طول 24 ساعت شبانه روز و برای مدت یکسال شمسی تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه نامه حوادث انفرادی فرمی و دفترچه‌ای برای هر نفر به صورت مجزا صادر می‌گردد، در حالیکه در بیمه‌نامه حوادث خانواده با پرداخت حق‌بيمه بسيار ناچيز، كليه افراد خانواده را در مقابل حوادث، تحت پوشش يك بيمه‌نامه قرار داده و از مزاياي این بيمه‌نامه بهر‌ه‌مند می‌گردند .

بيمه حوادث انفرادی

انواع پوشش ها در بیمه حوادث انفرادی عبارتند از:

• فوت در اثر حادثه

• نقص عضو و از کار افتادگی دائم و کامل در اثر حادثه

در این بیمه‌نامه ها، علاوه بر پوشش‌های اصلی ذکر شده در فوق، بیمه‌گذار می‌تواند پوشش هزینه پزشکی در اثر حادثه را حداکثر تا سقف 20 درصد سرمایه فوت یا نقص عضو (هر کدام بیشتر است)، با پرداخت حق بیمه اضافی خریداری نماید.

طبقه بندی مشاغل

حق‌بیمه در بیمه‌نامه حوادث انفرادی فرمی بر اساس نوع فعالیت و شغل افراد محاسبه و در پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا پرخطرترین شغل تعیین می‌گردد اما این طبقه‌بندی در حوادث خانواده و دفترچه‌ای تاثیری در مبلغ حق بیمه بیمه‌نامه ندارد و حق بیمه برای کلیه طبقات شغلی به صورت یکسان محاسبه می‌گردد.

طبقه شغلی یک: این طبقه شامل اشخاصی است که در فعالیت‌های روزمره خود با حداقل خطر روبرو هستند از قبیل کارکنان اداری و دفتری…

طبقه شغلی دوم: افرادی که علاوه بر استفاده از نیروی فکر با دستشان نیز کار می‌کنند لیکن کار آنها با ماشین ‌آلات صنعتی نخواهد بود؛ مانند پزشکان، عکاسان و انبارداران.

طبقه شغلی سوم: افرادی متخصص یا نیمه متخصص که معمولاً با ماشین‌آلات و ادوات صنعتی کار می‌کنند؛ مانند کشاورزان، رانندگان وسائط نقلیه سبک و کارگران ساختمان.

طبقه شغلی چهارم: افرادی که با ماشین‌آلات و ادوات صنعتی پرخطر کار می‌کنند و یا نوع کار آنها پرخطر می‌باشد؛ از قبیل کارگران صنعتی غیر ماهر، پرس‌کار فلزات، دکل‌بند و ماموران آتش نشانی

طبقه شغلی پنجم: افرادی که در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند؛ از جمله خلبانان و کارگران معادن زیرزمینی

بیمه‌نامه‌های انفرادی (فرمی):

این نوع بیمه‌نامه ممکن است به درخواست دو گروه مشتری حقیقی و حقوقی صادر شوند. افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند خود و یا فرد دیگری را بیمه نمایند. در صورتی‌که فرد حقوقی بخواهد برای کارکنان خود بیمه‌نامه انفرادی صادر کند، باید برای هر یک از کارکنان خود یک بیمه‌نامه خریداری نماید. سرمایه پوشش‌ها در این بیمه‌نامه‌ها، با توجه به درخواست بیمه‌گذار و بیمه‌شدگان حداکثر تا سن 75 سال تمام تحت پوشش می‌باشند. افراد بالای 75 سال نیز می‌توانند با پرداخت اضافه نرخ سنی تحت پوشش قرار گیرند.

بیمه‌نامه‌های دفترچه‌ای:

شرکت بیمه دی به منظور تسریع در ارائه خدمات به افرادی که از سلامتی کامل برخوردار می‌باشند اقدام به طراحی بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی دفترچه‌ای با طرح‌ها و سرمایه‌های از پیش تعریف شده نموده است. هر بیمه‌شده تنها می‌تواند یک طرح را انتخاب نماید و حداکثر تا سن 75 سال تحت پوشش می‌باشد.

بیمه‌نامه‌های خانواده:

این بیمه‌نامه برای سرپرست خانواده، همسر، فرزندان تحت تکفل منوط به تجرد ایشان بوده و در صورت ازدواج در طول مدت قرارداد، پوشش بیمه‌ای تا پایان قرارداد معتبر خواهد بود در صورت درخواست سرپرست خانواده بعنوان بیمه‌گذار بیمه‌نامه، والدین آنها نیز می‌توانند همانند سایر اعضای خانواده تحت پوشش این بیمه‌نامه باشند.

عمده تفاوت‌ در بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی فرمی، خانواده و دفترچه‌ای:

حوادث انفرادی فرمی:

1. ‌بیمه‌شده می‌تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر، تحت پوشش خطرهای اضافی شامل ورزش‌های حرفه ای و … قرار گیرد.

2. بیمه‌شدگان حداکثر تا سن 75 سال تحت پوشش می‌باشد و افراد بالای 75 سال نیز می‌توانند پرداخت اضافه نرخ سنی تحت پوشش قرار گیرند.

3. حق‌بیمه این بیمه‌نامه بر اساس شغل بیمه‌شده محاسبه و صادر می‌گردد.

حوادث خانواده:

بیمه‌شدگان در این بیمه‌نامه مشمول پوشش خطرهای اضافی شامل ورزش‌های حرفه‌ای و … نمی‌باشند.

1. بیمه‌شدگان در این بیمه‌نامه بدون محدودیت سنی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

2. حق‌بیمه این بیمه‌نامه برای کلیه مشاغل به صورت یکسان محاسبه و صادر می‌گردد.

3. سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بيمه بسيار ناچيز، كليه افراد خانواده را تحت پوشش يك بيمه‌نامه قرار می‌دهد.

حوادث دفترچه‌ای:

1. بیمه‌شدگان در این بیمه‌نامه مشمول پوشش خطرهای اضافی شامل ورزش‌های حرفه‌ای و … نمی‌باشند.

2. بیمه‌شدگان حداکثر تا سن 75 سال تحت پوشش می‌باشد.

استثنائات صدور بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی

موارد زير و يا تحقق خطرات ناشي از آن، از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج است:

الف) خودكشي و يا اقدام به آن.

ب) صدمات بدني كه ‌بيمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.

ج) مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.

د) استفاده از داروهاي كاهنده هوشياري و خواب‌آور بدون تجويز پزشك.

هـ) ارتكاب ‌بيمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.

و) هر نوع ديسك و يا فتق ‌بيمه‌شده.

ز) بيماري و ابتلا به جنون ‌بيمه‌شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.

ح) فوت ‌بيمه‌شده به علت حادثه ناشي از عمد ذي‌نفع (اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت). در اين صورت ‌بيمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذي‌نفع در سرمايه بيمه خواهد بود.

ط) جنگ (به جز انفجار و يا عملكرد ادوات نظامي كه بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.

ي) زمين لرزه، آتش‌فشان و فعل و انفعالات هسته‌اي.

ك) ورزش‌هاي رزمي و حرفه‌اي، شكار، سواركاري، قايق‌راني، هدايت موتورسيكلت، هدايت و يا سرنشيني هواپيماي آموزشي، اكتشافي و غيرتجاري، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي (مسابقه‌اي)، هدايت و يا سرنشيني هليكوپتر، غواصي، پرش با چتر نجات و هدايت كايت يا ساير وسائل پرواز بدون موتور.

تبصره ۱– خطرات مندرج دربندهاي ط، ي و ك با موافقت كتبي ‌بيمه‌گر و اخذ ‌حق‌بيمه مربوطه قابل پوشش است و براي پوشش بند ط رعايت موارد زير ضروري است:

ل) بيمه‌شده نبايد در تحقق خطر بيمه‌شده مشاركت داشته باشد.

م) بيمه‌گر مي‌تواند با ارسال اخطار كتبي ۱۰ روزه پوشش بيمه‌اي موضوع بند مذكور را لغو نمايد.

ن) حوادث ناشي از رانندگي توسط شخص بيمه‌شده در صورتي كه داراي گواهينامه معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه مورد استفاده نباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.