بیمه عمر تلفیقی

بیمه عمر تلفیقی

 بیمه عمر تلفیقی یکی از انواع بیمه های عمر انفرادی است که توسط بیمه دی قابل ارائه است و در این مقاله توضیحات بیشتری درباره بیمه عمر تلفیقی خدمت شما عزیزان ارائه می کنیم.

 بیمه عمر تلفیقی

بیمه‌نامه عمر تلفیقی در قالب ” تفاهم‌نامه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان” منعقد می‌گردد. این بیمه‌نامه شامل دو بخش می‌باشد:

بخش اول   (از تاریخ شروع بیمه‌نامه به مدت ده سال)

بیمه‌شده در ده سال اول بیمه‌نامه تحت پوشش بیمه عمر، حادثه و نقص عضو دائم(کلی و جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه در تمام اوقات شبانه‌روز و مأموریت در مقابل خطرات ناشی از کار و حوادث ناشی از رانندگی و هم‌چنین پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ناشی از حوادث کاری می‌باشد.

بخش دوم    (از پایان بخش اول تا زمان حیات بیمه‌شده)

در بخش دوم بیمه‌نامه، منافع حاصل از بخش اول به بیمه‌شده و در صورت فوت به ذینفعان بیمه‌نامه پرداخت می‌گردد. بیمه‌شده می‌تواند بعد از پایان دوره بخش اول، اندوخته ریاضی بیمه‌نامه خود را با موافقت بیمه‌گذار تبدیل به مستمری نماید.

بیمه‌گر متعهد به پرداخت غرامت به بیمه‌شدگان در صورت وقوع هر یک از خطرات مشمول بیمه که منجر به فوت یا نقص عضو دائم (جزئی و کلی)‌ بیمه‌شده در طول مدت بخش اول تفاهم‌نامه (ده ساله) به شرح ذیل می باشد:

• در صورت فوت بیمه‌شده به هر علت معادل 40 برابر میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور حق‌بیمه ماه‌های قبل از فوت

• در صورت فوت ناشی از حادثه به غیر از کار معادل50 برابر میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور حق‌بیمه ماه‌های قبل از فوت

• در صورت نقص عضو دائم و کلی ناشی از حادثه معادل 60 برابر میانگین حقوق و مزایای مشمول کسورات حق‌بیمه ماه‌های قبل از حادثه

• در صورت نقص عضو جزئی ناشی از حادثه درصدی از مبلغ غرامت نقص عضو دائم و کلی بر اساس جداول نقص عضو بیمه‌گر

حقوق و مزایای ملاک محاسبه برای تعیین غرامت پرداختی میانگین حقوق 5 ماه آخر از ماه‌های اشتغال به کار بیمه‌شده نزد بیمه‌گذار می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.