بیمه سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع یکی از انواع بیمه های عمر انفرادی است که توسط بیمه دی قابل ارائه است و در این مقاله توضیحات بیشتری درباره بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع خدمت شما عزیزان ارائه می کنیم.

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع

طرح ممتاز و منحصر به فرد بیمه عمر و سرمایهگذاری (طرح جامع) که براساس مدل شناخته شده جهانی  Flexible Universal Life طراحی گردیده، در سراسر جهان یکی از پرطرفدارترین بیمه‌های عمر می‌باشد. این بیمهنامه یکی از انواع بیمهنامه‌های عمر انفرادی است که در آن بیمهگر تعهد مینماید در ازای دریافت حقبیمه، در صورتی که بیمهشده در طول مدت قرارداد فوت نماید، سرمایه فوت بیمهنامه و سرمایه‌گذاری حاصل شده از محل حقبیمههای پرداختی بیمهگذار را به استفادهکنندگان بیمهنامه پرداخت نماید و در صورتی که در پایان قرارداد، بیمه‌شده در قید حیات باشد، مبالغ حاصلشده از محل سرمایهگذاری حقبیمههای پرداختی بیمهگذار را به استفادهکنندگان پرداخت کند.

پوشش اصلی بیمه‌نامه

پوشش اصلی بیمهنامه عمر و سرمایهگذاری (طرح جامع)، “پوشش فوت به هر علت” میباشد که در صورت فوت بیمهشده، به استفادهکنندگان مشخص شده در بیمهنامه پرداخت میشود. مبلغ این پوشش از 10.000.000 ریال تا حداکثر 2.000.000.000 ریال میباشد.

علاوه بر پوشش فوت به هر علت در بیمهنامه عمر و سرمایهگذاری (طرح جامع)، شرکت بیمه دی از محل حقبیمههایی که بیمهگذار پرداخت مینماید، پس از کسر هزینههای بیمهای و بیمهگری، مبلغی را سرمایهگذاری مینماید که این مبلغ با عنوان اندوخته بیمهنامه در زمان فوت بیمهشده و یا در پایان مدت قرارداد قابل پرداخت خواهد بود. همچنین بیمهگذار میتواند از محل این مبلغ با توجه به شرایط بیمهنامه، وام دریافت نماید و یا درصد مشخصی از آن را برداشت نماید.

پوشش‌های اضافه

در بیمه‌نامه عمر و سرمایهگذاری (طرح جامع)، علاوه بر پوشش اصلی، شرکت بیمه دی اقدام به ارائه پوششهای بیمهای دیگری نیز نموده است که در نوع خود منحصر به فرد بوده و در صورت درخواست بیمهگذار، پس از بررسی شرایط توسط بیمهگر قابل ارائه میباشند.

 • پوشش فوت ناشی از حادثه

در صورتی که بیمه‌شده بر اثر حادثه فوت نماید، بیمه‌گر علاوه بر پرداخت سرمایه فوت به هر علت و اندوخته بیمهنامه، مبلغ سرمایه فوت حادثی را نیز پرداخت می‌نماید این پوشش معادل 1 تا 3 برابر سرمایه فوت به هر علت و حداکثر تا 2.000.000.000ریال می‌باشد.

 • پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه

در صورتی که بیمه‌شده در طول مدت قرارداد، بر اثر حادثه دچار نقص عضو و از‌کار‌افتادگی دائم شود، بیمه‌گر با توجه به درصد نقص عضو و از‌کار‌افتادگی و مطابق با شرایط مندرج در بیمهنامه، مبلغی را به عنوان سرمایه نقص عضو پرداخت مینماید. حداکثر سرمایه قابل درخواست در این پوشش معادل 100 درصد سرمایه فوت حادثه می‌باشد.

 • هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

در صورتی که بیمه‌شده به علت وقوع حادثه، دچار آسیب و صدمه بدنی شده و به بیمارستان مراجعه نماید، بیمه‌گر هزینههای بیمارستانی وی را پرداخت خواهد نمود. تعهد بیمهگر در جبران هزینههای بیمارستانی بیمهشده، معادل 10درصد سرمایه فوت حادثی سال وقوع خسارت و حداکثر تا 200.000.000 ریال می‌باشد.

 • پوشش بیماریهای خاص

در صورتی که بیمهشده دچار امراض خاص و یا بیماریهای صعب‌العلاج شود، بیمهگر مطابق با شرایط بیمهنامه و با توجه به مدارک و مستندات پزشکی ارائه شده توسط بیمهگذار، مازاد هزینههای پزشکی و بیمارستانی پرداخت شده توسط سایر بیمهگران را پرداخت مینماید. تعهد بیمهگر در جبران هزینههای مشمول این پوشش معادل 30% سرمایه فوت به هر علت سال وقوع خسارت و حداکثر تا 300.000.000 ریال در هر سال میباشد.

امراض و بیماریهای خاص مشمول این پوشش عبارتند از: انواع سرطانها، سکته قلبی، سکته مغزی، عمل جراحی قلب باز، پیوند اعضای اصلی بدن

پوشش معافیت از پرداخت حق‌بیمه بر اثر از‌کارافتادگی کامل و دائم بیمهشده (ناشی از حادثه یا بیماری) / بیمه‌گذار (ناشی از حادثه)

این پوشش در بیمهنامههای عمر و سرمایهگذاری، بر اساس درخواست بیمهگذار و تایید بیمهگر میتواند به بیمهگذار یا بیمهشده تعلق بگیرد. امکان ارائه پوشش برای بیمهگذار و بیمهشده همزمان و باهم وجود ندارد.

در صورتی که پوشش معافیت از پرداخت حقبیمه متعلق به بیمهگذار باشد، از‌کار‌افتادگی وی باید بر اثر حادثه باشد.اما در صورتی که این پوشش متعلق به بیمهشده باشد، از‌کار‌افتادگی دائم ناشی از حادثه و بیماری را شامل میشود.

در این پوشش، در صورت وقوع از‌کار‌افتادگی، بیمهگذار از شروع سال بیمهای بعدی، از پرداخت حقبیمه معاف شده و شرکت بیمه دی حق‌بیمههای بیمهنامه را پرداخت خواهد نمود بدون اینکه تغییری در شرایط بیمهنامه ایجاد شود.

مزایا

 • انطباق با الگوها و استانداردهای جهانی بیمههای عمر
 • رفع دغدغههای مالی خانواده در نبود سرپرست خانواده
 • تامین مستمری برای دوران بازنشستگی
 • تامین هزینه تحصیل و ازدواج فرزندان
 • تامین سرمایه جهت مقاصد خاص
 • ارائه کامل‌ترین و بالاترین سطح پوشش‌های بیمه‌ای
 • پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منظم مبالغ اندک
 • سرمایهگذاری با تضمین سود بلندمدت و روز‌شمار بدون توجه به شرایط اقتصادی جامعه مثل تحریمها، رکود اقتصادی …
 • دریافت سود مشارکت در منافع به صورت سالانه علاوه بر سود تضمین‌شده
 • امکان دریافت وام از محل اندوخته سرمایهگذاری از پایان سال دوم بیمهای بدون نیاز به وثیقه و ضامن
 • امکان برداشت از محل اندوخته بیمهنامه از پایان سال دوم بیمهای
 • امکان واریز مبالغ متفرقه و مازاد بر حقبیمه سالانه به اندوخته بیمهنامه
 • امکان بازخرید بیمهنامه در هر زمان از قرارداد و دریافت ارزش بازخرید
 • برخورداری از معافیت مالیاتی (مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث)
 • دریافت اندوخته بیمهنامه در پایان مدت قرارداد به صورت یکجا و یا مستمری
 • سهولت در پرداخت حق‌بیمه با ایجاد تنوع در روش‌های پرداخت
 • فراهم نمودن شرایط برای ایجاد تغییرات در بیمهنامه در طول مدت قرارداد مطابق با شرایط بیمهگذار/ بیمهشده

شرایط بیمهنامه

 • سن بیمهشده: بدو تولد تا 65 سال
 • مدت بیمهنامه: 5 تا 30 سال (حداکثر تا 70 سالگی بیمه شده)
 • حداقل مبلغ حق‌بیمه: بر اساس شرایط اقتصادی بیمهگذار و بخشنامههای داخلی بیمه دی
 • روش پرداخت حقبیمه: یکجا، سالانه، ششماهه، سهماهه، دوماهه، ماهانه
 • سرمایه فوت به هر علت بیمهنامه: از 10.000.000 ریال تا 2.000.000.000 ریال
 • ضریب افزایش سالانه حق‌بیمه: 0، 5، 10، 15، 20 درصد
 • ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: 0، 5، 10، 15، 20 درصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.