پروژهای زیر بنایی‌، عمرانی، سازه‌های صنعتی و ساختمانی در تمام مراحل ساخت، از شروع پروژه و تمام مدت نصب تجهیزات و ماشین آلات و همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت، در معرض خطرات گوناگون و آسیب‌های ناشی از وقوع حادثه و از بین رفتن سرمایه بوده و این احتمال نیز وجود دارد که پیمانکار و عوامل ‌بیمه‌گذار در نتیجه سهل انگاری یا خطاهای انسانی باعث زیان‌هایی نیز به اشخاص ثالث گردند که قانوناً مسئول شناخته شوند.

بیمه‌های مهندسی جزو بیمه‌های اموال بوده و همانطور که از نامش پیداست، برای تحت پوشش بیمه قرار دادن فعالیت مهندسین در رشته‌های گوناگون می‌باشد.

بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاری

بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاری
بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاری

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان
بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

بیمه مهندسی تمام خطر نصب

بیمه مهندسی تمام خطر نصب
بیمه مهندسی تمام خطر نصب

بیمه شکست ماشین آلات

بیمه شکست ماشین آلات
بیمه شکست ماشین آلات

بیمه تجهیزات الکترونیک

بیمه تجهیزات الکترونیک
بیمه تجهیزات الکترونیک

بیمه ماشین آلات پیمانکاری

بیمه ماشین آلات پیمانکاری
بیمه ماشین آلات پیمانکاری

بیمه سازه‌ های تکمیل شده

بیمه سازه‌ های تکمیل شده
بیمه سازه‌ های تکمیل شده