بیمه عمر انفرادی نام دیگر بیمه عمر و سرمایه‌گذاری است و تقریباً در همه شرکت‌های بیمه ارایه می‌شود. در تعریف بیمه عمر انفرادی باید بگوییم، بیمه‌ای است که زندگی فرد را ضمانت می‌کند و چنانچه بیمه‌گزار در طول مدت‌زمان بیمه‌نامه فوت کند، شرکت بیمه مبلغی را به عنوان خسارت به ذی‌نفع و یا خانواده وی پرداخت خواهد کرد. اما بیمه عمر به همین موضوع ختم نمی‌شود بلکه امکان سرمایه‌گذاری و مزایای مالی و نیز پوشش‌های تکمیلی آن، از دیگر علت‌هایی است که باعث ترغیب افراد به خرید این بیمه‌نامه شده است.

بیمه عمر تلفیقی

بیمه عمر تلفیقی
بیمه عمر تلفیقی

بیمه عمر مانده بدهکار

بیمه عمر مانده بدهکار
بیمه عمر مانده بدهکار

بیمه عمر ساده زمانی

بیمه عمر ساده زمانی
بیمه عمر ساده زمانی

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح خانواده

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح خانواده
بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح خانواده

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع
بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع

بیمه کمک هزینه تحصیلی

بیمه کمک هزینه تحصیلی
بیمه کمک هزینه تحصیلی

بیمه تمام عمر

بیمه تمام عمر
بیمه تمام عمر

بیمه عمر با برگشت حق بیمه (طرح موج)

بیمه عمر با برگشت حق بیمه (طرح موج)
بیمه عمر با برگشت حق بیمه (طرح موج)

بیمه عمر با برگشت حق‌بیمه (طرح پژواک)

بیمه عمر با برگشت حق‌بیمه (طرح پژواک)
بیمه عمر با برگشت حق‌بیمه (طرح پژواک)

بیمه مستمری پیشامد

بیمه مستمری پیشامد
بیمه مستمری پیشامد