پرسش و پاسخ های متداول

در این قسمت سایت پرسش و پاسخ های متداول که ممکن است برای شما نیز ابهاماتی را رفع کند را قرار داده ایم که می توانید مطالعه کنید.

بیمه نامه چیست؟

قراردادی است فیمابین بیمه گر و بیمه گذار که بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار و موافقت بیمه شده (که جزء لاینفک قرارداد می باشد) و ضمائم مربوطه براساس شرایط عمومی و خصوصی مندرج در ظهر و ضمائم بیمه نامه منعقد می گردد و با امضا و مهر بیمه گر اعتبار می یابد. درصورتی که بیمه¬شده اهلیت قانونی نداشته باشد، موافقت ولی یا قیم قانونی وی برای اعتبار بیمه نامه، الزامیست.

بیمه گر کیست؟

بیمه گر شرکت  بیمه دی (سهامی¬عام) می باشد که مشخصات آن در بیمه نامه قید شده و پرداخت غرامت ناشی از خطر موضوع بیمه را طبق شرایط عمومی و خصوصی در بیمه نامه به عهده می گیرد.

بیمه گذار کیست؟

شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه قید گردیده و عهده دار پرداخت حق بیمه است و به عنوان صاحب بیمه نامه در قبال بیمه گر شناخته می شود.

بیمه شده کیست؟

شخصی است که حیات، فوت و یا احتمال تحقق خطرات موضوع بیمه نامه برای وی موجب انعقاد قرارداد بیمه نامه می گردد و سن، وضع سلامتی و شغل وی ملاک محاسبه حق بیمه می باشد.

حق بیمه چیست؟

وجهی است که توسط بیمه گذار در فواصل زمانی تعیین شده پرداخت می گردد و بیمه گر در قبال دریافت آن متعهد به جبران خسارات موضوع بیمه نامه می باشد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟

 قراردادی است که به موجب آن، در ازای پرداخت حق بیمه در سررسیدهای معین توسط بیمه گذار، بیمه گر متعهد می گردد تا در صورت فوت و یا حیات شخص بیمه شده، سرمایه بیمه را به صورت یکجا یا مستمری به ذینفعان بیمه نامه بپردازد.
بیمه عمر و سرمایه گذاری در واقع یک سرمایه گذاری مطمئن با سود تضمینی است که علاوه بر پرداخت سود علی الحساب به سپرده-گذاری، شامل پوشش های بیمه ای متنوع و متعددی می باشد. در این بیمه نامه، افراد با پرداخت مبلغی به صورت ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تأمین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ا ی در آینده برای خود، از امکانات پوشش-های بیمه عمر نیز برخوردار خواهند شد.

ذینفع کیست؟

شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی و دارای رابطه منطقی با بیمه شده هستند که نام آن ها در بیمه نامه درج گردیده و به عبارتی منافع مادی حاصل از بیمه نامه برای آنان پیش بینی گردیده است.

سرمایه فوت چیست؟

عبارت است از مبلغ توافق شده ای که بیمه گر مکلف است در صورت فوت بیمه شده در هر سال بیمه ای، مطابق “جدول پیش بینی تعهدات بیمه گر و بیمه گذار” به ذینفعان بیمه نامه پرداخت نماید.

اندوخته سرمایه گذاری چیست؟

مبلغی است که هر سال پس از کسر حق بیمه پوشش های بیمه ای و سایر هزینه ها از حق بیمه پرداختی بیمه گذار، تشکیل و با اندوخته سرمایه گذاری دوره  های قبل و همچنین تخصیص سود روزشمار انباشته می گردد.این مبلغ در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه به “ذینفع حیات” پرداخت و در صورت فوت بیمه شده، علاوه بر سرمایه فوت، اندوخته تا زمان فوت محاسبه و در وجه ذینفعان بیمه نامه پرداخت می گردد .

ارزش بازخریدی چیست؟

در صورتی که بیمه گذار قبل از پایان مدت قرارداد تمایلی به ادامه بیمه نامه نداشته باشد، بیمه گر مکلف است ارزش بازخرید بیمه-نامه را طبق شرایط بیمه نامه و ضمائم آن محاسبه و پرداخت نماید. ارزش بازخرید این بیمه نامه در سال های اول تا پنجم به ترتیب معادل 95، 96، 97، 98، 99 درصد اندوخته سرمایه گذاری و در سال ششم و بعد از آن معادل 100درصد آن خواهد بود.

بیمه نامه معلق چیست؟

به بیمه نامه ای اطلاق می گردد که حق بیمه آن در سررسید تعیین شده پرداخت نگردیده و مبلغ اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه صفر باشد.

مصارف اصلی بیمه عمر و سرمایه گذاری را چه مواردی تشکیل می دهند؟

• تأمین هزینه¬های فوت
• تأمین مستمری برای بازماندگان پس از فوت
• تأمین اقساط وام¬ها و دیون
• تأمین سرمایه برای مقاصد خاص نظیر تحصیلات، ازدواج و …
• تأمین مستمری بازنشستگی
• پس انداز با قاعده و منظم با مبالغ اندک

پوشش های اضافی بیمه عمر و سرمایه گذاری را چه مواردی تشکیل می دهند؟

• پوشش فوت ناشی از حادثه
• پوشش نقص عضو یا ازکارافتادگی ناشی از حادثه
• پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
• پوشش معافیت بیمه شده از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی ناشی از بیماری یا حادثه
• پوشش معافیت بیمه گذار از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی ناشی از حادثه
• پوشش امراض خاص
• معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی

شرایط سنی تهیه بیمه نامه چه مقدار است؟

بیمه شده می تواند از بدو تولد تا 65 سالگی اقدام به خرید بیمه نامه نماید و حداکثر تا سن 70 سالگی بیمه شود. حداقل مدت بیمه-نامه 5 و حداکثر 30 سال می باشد.

آیا اشخاص بیمار نیز می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند؟

برخی از بیماری ها با نظر پزشک و دریافت حق بیمه اضافی و بعضاً با شرایط خاص قابل بیمه شدن می باشد. به همین منظور لازم است پرسش نامه با دقت مطالعه و تکمیل گردیده تا امکان بررسی دقیق تر فراهم آید.

شرایط سنی آزمایشات پزشکی چه مقدار است؟

در صورت نیاز به آزمایش پزشکی با توجه به بخشنامه بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت  بیمه  دی کلیه هزینه های مربوط به آزمایش  پزشکی در صورت صدور بیمه نامه به عهده شرکت  بیمه  دی خواهد بود. در سال 1394 شرایط “معافیت از انجام آزمایشات پزشکی” به شرح ذیل می باشد:

  • سن بیمه شده 0 تا 15 سال و سرمایه فوت به هر علت تا سقف 500.000.000 ریال.
  • سن بیمه شده 16 تا 50 سال و سرمایه فوت به هر علت تا سقف 400.000.000 ریال.
  • سن بیمه شده 51 تا 60 سال و سرمایه فوت به هر علت تا سقف 200.000.000 ریال.
  • سن بیمه شده 61 به بالا و سرمایه فوت به هر علت تا سقف 100.000.000 ریال.
اقساط بیمه نامه چگونه پرداخت می شود؟

برای رفاه حال بیمه گذاران محترم، امکان پرداخت اینترنتی در سامانه تخصصی بیمه های زندگی شرکت  بیمه  دی فراهم گردیده است. مشتریان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی  http://life.dayins.com و ورود به بخش پرداخت اینترنتی اقساط  و از طریق کارت های اعتباری بانکی عضو شتاب حق بیمه های خود را پرداخت نمایند.

روش های مختلف پرداخت حق بیمه به چه صورت است؟

روش پرداخت حق بیمه در شرکت  بیمه  دی به صورت سالانه، شش ماهه، سه ماهه، دوماهه، ماهانه، و یکجا می باشد که به دلیل روز شمار بودن سود اندوخته، بیمه گذار در روش پرداخت سالانه و یکجا سود بیشتری کسب خواهد نمود.

درصورت تأخیر در پرداخت حق بیمه چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در صورت عدم  پرداخت حق بیمه در سررسید های تعیین شده، هزینه پوشش های بیمه ای در سررسید بیمه نامه از اندوخته سرمایه گذاری کسر می گردد که این امر موجب کاهش اندوخته و متعاقباً کاهش سود روز شمار بیمه نامه و به طور کلی تغییر جدول پیش بینی تعهدات بیمه گر و بیمه گذار می شود.این روند تا زمانی که اندوخته بیمه نامه جاری باشد ادامه یافته و با صفر شدن اندوخته، بیمه نامه باطل می گردد.

نحوه تخصیص سود سالانه به حق بیمه پرداختی به چه صورت است؟

شرکت  بیمه  دی حق بیمه بیمه های عمر و سرمایه گذاری را در پروژه های مختلف سرمایه گذاری نموده و هر سال پس از برگزاری مجمع شرکت و تصویب صورت های مالی، درصد سود قطعی بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری را در سایت شرکت بیمه دی و سایر رسانه های ارتباط جمعی اعلام و بر روی اندوخته بیمه گذاران محاسبه و لحاظ می نماید. لازم به ذکر است که نرخ سود تا پایان مدت بیمه نامه توسط شرکت بیمه دی تضمین گردیده به گونه ای که این نرخ برای دو سال اول بیمه نامه 16 درصد، سال سوم و چهارم برابر 13 درصد و از سال پنجم تا انتهای مدت بیمه نامه 10 درصد می باشد.